Wifi का फुल क्या है? Wifi का पूरा नाम क्या है?

Wifi का फुल क्या है? Wifi का पूरा नाम क्या है:- Wifi इसका पूरा नाम Wireless Fidelity (वायरलेस नेटवर्क) है।

Wifi का फुल क्या है? (Wifi Ka Full Kya Hai)

Wifi-Ka-Full-Kya-Hai

Wifi का फुल फॉर्म इंग्लिश में :- Wireless Fidelity है।

Wifi का फुल फॉर्म हिंदी में :- वायरलेस नेटवर्क है।

यह भी पढ़ें – FSSAI का फुल फॉर्म क्या है ? FSSAI का पूरा नाम क्या है ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.